Tartinijeva hiša

Stavba spada med najstarejše hiše v tržnem stavbnem plašču. Mestne listine iz leta 1384 jo omenjajo kot gotsko stavbo »Casa Pizagrua«, kasneje so njeno zunanjost predelali v neoklasicističnem slogu. V njej je bil rojen Guiseppe Tartini. Nazadnje je bila prenovljena v letih 1985-1991. V hiši je sedež Skupnosti Italijanov, ki je od letos tudi lastnica zgradbe. Namenjena je kulturnim pritreditvam, razstavam in različnim umetniškim delavnicam. V prvem nadstropju je urejena Tartinijeva spominska soba s predmeti, ki jih je umetnik zapustil družini Tartini. Najzanimvejši eksponati so: posmrtna maska, mojstrova violina, črtalnik, bakrorez z upodobitvijo Tartinijevih sanj in Tartinijev portret v olju. Med rokopisnim gradivom je najbolj nzanimivo pismo slavni violinistki, Tartinijevi učenkim Maddaleni Lombardini, v katerem razlaga pravila lokovne tehnike.

 

vir: https://www.piran.si/index.php?page=static&item=120

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button

Compare