Storitve in ugodnosti

brezplačne oglede nepremičnin
brezplačno oglaševanje na naši internet strani in vseh aktualnih časopisih
za vas se s potencialnim prodajalcem dogovorimo za možen ogled nepremičnine in poskrbimo za usklajenost cenovnih dogovorov kupca in prodajalca
poskrbimo za pravno podporo za popolni prenos lastništva (ara, prodajna pogodba, vpis v Zemljiško knjigo) in izdelava poročila cenilca, ter ureditev notarskih storitev
izdelava vseh vrst pogodb z odvetnikom
brezplačno svetovanje pri prometu z nepremičninami
brezplačne informacije po elektronski pošti info@piran-nepremicnine.com

Cenik dodatnih storitev poslovanja na pisno naročilo (velja tudi naročilo po elektronski pošti) naročitelja po veljavnem ceniku družbe PIRAN NEPREMIČNINE, Suzana Legen s.p. (22% DDV ni vključen v ceno):
– pri enkratnem naročilu pri univ. dipl. pravniku za eno izmed sestav predpogodbe, kupoprodajne pogodbe, pogodbe o služnosti, razdružitvene pogodbe, darilne pogodbe, najemne pogodbe, menjalne pogodbe v prometu z nepremičninami se za pogodbo obračuna 500 EUR
– pridobitev manjkajočih listin, pridobitev potrebnih dokumentacij pogajanja pri nakupu ali prodaji nepremičnine ter raznovrstna dogovarjanja se obračunajo po časovni porabi nepremičninskega agenta in sicer 100 EUR/h
– cena naročila osnutka prodajne predpogodbe ali prodajne pogodbe znaša 200 EUR
hramba denarnih sredstev na fiduciarni račun (skrbniški račun) 24 EUR/mesec
hramba originalnih listin 24 EUR/mesec

Predmetni cenik velja od 1.10.2018 dalje do morebitne spremembe, objavljen pa je na vidnem mestu PE: PIRAN NEPREMIČNINE Suzana Legen s.p., Dantejeva 25, Piran.

Piran, dne 01.10.2018

PIRAN NEPREMIČNINE, Suzana Legen s.p.

Call Now Button

Compare