Primerjaj

Mestno obzidje in mestna vrata

Mestno obzidje in mestna vrata Piransko mestno obzidje se omenja že v 7. st., ko naj bi ga zgradili okoli starega mestnega jedra na Punti. Od tam se je mesto začelo širiti proti mandraču in sproti vključevalo nove četrti, ki so nastajale izven obzidja. Zaradi širitve mesta in za obrambo pred napadi zunanjih sovražnikov so […]

Uporabno dovoljenje

Uporabno dovoljenje Pogoj za začetek uporabe objekta, ki je bil zgrajen na podlagi gradbenega dovoljenja, je pridobljeno ustrezno uporabno dovoljenje. Uporabno dovoljenje je odločba, s katero upravni organ, ki je izdal gradbeno dovoljenje, dovoli začetek uporabe objekta. Uporabno dovoljenje izda pristojni upravni organ za gradbene zadeve, po končanem tehničnem pregledu objekta. Uporabnega dovoljenja ni možno […]